LIST OF P.T.A MEMBERS

ACADEMIC YEAR 2014 - 15

Srl. No. Name of Parent Std/Div
1 Mr. Satishdhar Dubey
2 Mrs. Satinder Kaur
3 Mr. Vijay More
4 Mr. Sanjay Salunke
5 Mrs. Jatinder Kaur
6 Mr. Vinay Pandey
7 Mrs. Lina Shinde
8 Mrs. Vaishali Shinde
9 Mrs. Rajashree Deshpande
10 Mrs. Jyoti Waghmare
11 Mrs. Manisha Patil
12 Mrs. Laveena Chellani
13 Mr. Kailash Manglani
14 Mr. Muktadar Shaikh
15 Mr. Ramesh Badgujar
16 Mrs. Kavita Patil
17 Mr. Nandkishor Singhal
18 Mrs. Geeta Saglani
19 Mrs. Manisha Mali
20 Mrs. Shaila Sonje
21 Mrs. Deepshikha Jauhari
22 Mrs. Manpreet Kaur
23 Mrs. Shruti Chafekar
24 Mrs. Shaheen Shaikh
25 Mr. Santosh Dadwal


Top
  • Follows us our servcies